2016-12-29 13:16
 Oceń wpis
   

Przedsiębiorca na talerzu fiskusa, ale za to skomputeryzowany

Nowy 2017 rok niesie ze sobą wiele istotnych zmian w systemie podatkowym, w tym wiele nowych obowiązków nakładanych na podatników. Wśród obowiązków tych, dość uciążliwych i kosztownych, wymienić można obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK). Instytucja ta (JPK) funkcjonuje co prawda już od połowy bieżącego roku, jednak dotychczas dotyczyła jedynie przedsiębiorców dużych. Wielu przedsiębiorców mniejszych, choć stanowiących większość na krajowym rynku, nie do końca chyba zdaje sobie sprawę z tego, że począwszy od stycznia 2017 r. obowiązki te obejmą również przedsiębiorców małych i średnich, a od początku 2018 r. także mikroprzedsiębiorców. Nie zdają sobie również sprawy z tego, że to oni poniosą koszty wprowadzenia JPK.

Procedury związane ze stosowaniem JPK uregulowane zostały m.in. w art. 82 § 1b i art. 193a Ordynacji podatkowej. W myśl pierwszego z tych przepisów przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (rejestry VAT), w postaci elektronicznej odpowiadającej stosownej strukturze logicznej (art. 193a Ordynacji podatkowej), za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (uwaga, obowiązek składania raportów JPK za okresy miesięczne dotyczy również podatników rozliczających VAT kwartalnie).

Niestety nie uda się obejść tego przepisu poprzez prowadzenie ksiąg podatkowych bez użycia komputera (ręcznie), bowiem zgodnie z dodanym przepisem art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, począwszy od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT czynni zobowiązani będą do prowadzenia ewidencji VAT przy użyciu komputera (!).

Uwaga. Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej organy podatkowe mogą również zażądać przekazania w formacie JPK innych, niż rejestry VAT, zestawień i wyciągów z ksiąg podatkowych podatnika.

Harmonogram wprowadzania obowiązków związanych z JPK określony został w art. 6 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846) i uzależniony jest od wielkości przedsiębiorcy.

Definicje wielkości przedsiębiorcy znaleźć możemy w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 104 - 106). W myśl tych definicji:

- mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro;
- mały przedsiębiorca, odpowiednio, mniej niż 50 pracowników oraz obrót netto lub suma aktywów do 10 milionów euro;
- średni przedsiębiorca, odpowiednio, mniej niż 250 pracowników oraz obrót netto do 50 milionów euro lub suma aktywów do 43 milionów euro. 

Przedsiębiorcy więksi, nie mieszczący się w tych kryteriach, stosują procedury związane z JPK już od 1 lipca b.r., przedsiębiorcy mali i średni od 1 stycznia 2017 r., zaś mikroprzedsiebiorcy od 1 stycznia 2018 r.

Wprowadzenie procedur związanych z JPK z pewnością ułatwi pracę organom podatkowym, pozwoli na automatyczną analizę krzyżową niemal wszystkich (!) transakcji zawieranych przez przedsiebiorców i poprawi ściągalność (brzydkie słowo) podatków. Sprawi jednocześnie, iż fiskus będzie miał wszystkich przedsiębiorców na talerzu.

Zwłaszcza, że niezłożenie lub nieterminowe złożenie informacji w systemie JPK podlega karze określonej w art. 80 Kodeksu karnego skarbowego - grzywnie do 120 stawek dziennych (w 2016 r., w zależności od okoliczności sprawy, od 616 zł do niecałych 3 mln zł).

Niestety między bajki należy włożyć pogląd, iż jest to reforma bezkosztowa lub że  jej koszty pokryje budżet państwa. Wszelkie koszty związane z nabyciem i wdrożeniem w przedsiębiorstwach oprogramowania wymaganego przez JPK oraz koszty przymusowej powszechnej informatyzacji firm poniosą przedsiębiorcy, co oznacza ukryte dodatkowe opodatkowanie tych ostatnich.


Jerzy Andrzej Tomczak
JAT Serwis doradztwa podatkowego on-line

Tagi: vat, Jednolity Plik Kontrolny, JPK, mikroprzedsiebiorca, mały przedsiebiorca

Komentarze

Najnowsze komentarze
 
2014-08-05 12:23
J L do wpisu:
Nieujawnione znowu na wokandzie Trybunału
Szanowny Panie, a kiedy będziemy mogli przeczytać Pana opinie na temat najnowszego orzeczenia[...]
 
2014-06-05 17:09
jat@doradcypodatkowi.pl do wpisu:
Pierwsze zwroty podatku
Tym z Państwa, którzy pytają o sposób procedowania w sprawie żądania wypłacenia oprocentowania[...]
 
2014-06-05 15:51
alex2014 do wpisu:
Pierwsze zwroty podatku
Wniosek o wyplate odsetek? Ja otrzymalam sam goly podatek choć na razie nie mam żadnego pisma[...]
 
2014-06-05 10:29
ola41 do wpisu:
Pierwsze zwroty podatku
Niestety Płock nie zwraca oprocentowania. Dziś otrzymałam zwrot podatku, natomiast[...]
 
2014-06-04 17:25
jat@doradcypodatkowi.pl do wpisu:
Pierwsze zwroty podatku
Według moich szacunków oprocentowanie nadpłaty powinno wynosić prawie 89,- tys. zł (przy[...]
 
2014-06-03 22:21
wies58 do wpisu:
Pierwsze zwroty podatku
Dzięki za odpowiedż,- uzupełnienie do podanej kwoty,wpłaty dokonano 23-04-2008,a zwrot podatku[...]
 
2014-06-03 18:58
jat@doradcypodatkowi.pl do wpisu:
Pierwsze zwroty podatku
Oczywiście, że tak. Poza tym, oprocentowanie nadpłaty powinno być liczone nie od kwoty głównej[...]
 
2014-06-03 17:04
wies58 do wpisu:
Pierwsze zwroty podatku
Potwierdzam ,że II US w Zielonej Górze wypłacił mi ,ale dziwnie obliczył odsetki od kwoty[...]
 
2014-06-02 20:45
jat@doradcypodatkowi.pl do wpisu:
Pierwsze zwroty podatku
Niestety, nie mam uprawnień do reprezentowania moich klientów przed sądem powszechnym w[...]
 
2014-06-02 17:35
J L do wpisu:
Pierwsze zwroty podatku
Dzień dobry, chciałem zapytać czy - i jeśli tak to jakie - ma Pan doświadczenia związane z[...]


O mnie
 
Jerzy Andrzej Tomczak doradca podatkowy nr 05259 Właściciel serwisu JAT Serwis doradztwa podatkowego online, www.e-doradcy.pl


Kategorie Bloga
 
Ogólne
 
prawo
 
Archiwum Bloga